niedziela, 21 lipca 2013

Cudowne odkrycie w Gibraltarze

Kapitan d’Auberwile z Brestonu uczynił cudowne odkrycie w Gibraltarze w czasie ładowania statku. Majtek jeden podniosł kawałek odłomu skały, który miał lekkość pumeksu, a ponieważ pokryty był muszlami i trawą morską, przeto niemógł być pumeksem. Po ściślejszem oglądaniu, pokazało się że to była beczułka cedrowa, wewnątrz której znaleziono oblany żywicą orzech kolorowy a wnim gotyckiemi głoskami zapisany pergamin. Księgarz ormiański, któremu kapitan pokazał pergamin dawał mu zaraz zań 300 talarów. Jest to bowiem własnoręczne pismo Krzysztofa Kolumba, przezeń podpisane i datowane z roku 1493 do Ferdynanda i Izabelli, królów Kastylji i Aragonii, które Kolumb w swojej podróży do Ameryki w czasie burzy w tej powłoce morzu powierzył. Kolumb wspomina, że dwa jeszcze podobne raporta wrzuci, na przypadek, jeżeli wyprawa skończy się zatonięciem.

Gwiazdka Cieszyńska, pismo dla nauki, umiejętności, przemysłu i zabawy.
Ner 6. – Cieszyn d. 21. Lutego. – R. 1852.

piątek, 12 lipca 2013

Wielka wystawa przemysłowa wszystkich narodów w Londynie

Otwarcie powszechnej wystawy Londyńskiej, jak zapowiedziano, nastąpiło d. 1. Maja. Ze wszystkich części świata schodzą się ludzie, aby widzieć te cuda sztuki i przemysłu, które boska tworczość człowieka wykonać zdoła. Wszystkie oczy zwracają teraz uwagę swoją na Londyn, gdzie się po pierwszy raz szlachetniejsza i zaszczytniejsza walka o pierwszeństwo narodów zaczyna, - szlachetniejsza, bo umysłowa walka – w której dziki oręż ręce pracowitej, zwierzęca siła przewadze rozumu ma ustąpić.

Dla umieszczenia wszystkich tworów na tę wystawę zasłanych, wystawionym jest ogromny pałac w Hyde-parku (gaju) przy Londynie, którego od końca do końca oko przejrzeć nie może. Budynek ten, którego budownikiem jest p. Paxton, jest cały ze szkła, spojony żelaznemi pilerzami; długość jego wynosi 3000, a szerokość 500 stóp, zajmuje przestrzeń przeszło 43 morgów. Tam w czarującym porządku ułożone są sztuczne dzieła Indyj, Chin, Persyi, Turcyi, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Francyi, Belgii, Holandyi, Szwajcaryi, Niemiec, Austryi, Prus, Szwecyi, Norwegii, Danii, Rossyi, Stanów Zjednoczonych północno-amerykańskich i w osobnem skrzydle wyroby angielskie. – Dnia 1. Maja około 11. Godziny przed południem otworzyła królowa Wiktorya, wystawę z wielką uroczystością. Nieustające okrzyki zgromadzonego ludu „niech żyje krolowa!”, odgłos muzyki i świetny chor odśpiewujący pieśń narodową „God save the Queen” (niech Bóg zachowa nam króla) ogłosiły przybycie królowej, której towarzyszyli ministrowie, jenerałowie, książęta i wszystkie znakomitości angielskie i zagraniczne. Królowa zasiadłszy na wystawionym tronie, wysłuchała mowy księcia Alberta małżonka swego, zastosowanej do tej uroczystości i obszedłszy wszystkie przedmioty, ogłosiła, iż wystawa zostaje otwartą. Liczba osób przy tej uroczystości przytomnych wynosiła kilkadziesiąt tysięcy.

Gwiazdka Cieszyńska, pismo naukowe i zabawne
Ner 10. – Cieszyn d. 17. Maja. – R. 1851.


Wystawy światowe to imprezy, które mają na celu prezentację dokonań ludzi z całego świata w dziedzinie kultury, nauki, techniki. Pierwsze takie wystawy odbywały się w Londynie (1751 r.) i Paryżu (1798 i 1802 r.). Dzisiaj wystawy światowe organizowane są pod nazwą Expo.

Wielka Wystawa Światowa w Londynie trwała od 1 maja do 15 października 1851 roku. Specjalnie na ta ekspozycję powstał tzw. Kryształowy Pałac zaprojektowany przez Josepha Paxtona. Budynek miał 560 m długości i 33m wysokości. Pałac niestety nie przetrwał do dziś (spłonął w 1936 roku).