poniedziałek, 14 stycznia 2013

Wstęp

Już kilka pisemek czasowych pojawiło się za najnowszych lat w mieście naszem Cieszynie, które jako przede dniowe jutrzenki krainie naszej przyświecać poczęły, jednak z czasem rożnych losów doznały. Do tych pierwiastków pisemnych policzyć też wypadnie niniejsze pisemko, które już nie jako wczesna jutrzenka, ale zawsze jeszcze jako Gwiazdka z ciemnego rana wychodzi i skromne swoje światełko także ojczyźnie naszej przynosić chce.
(…)
W takowym tedy zamiarze ma wychodzić nasze pisemko: ma ono służyć, aby ci którzy więcej wiadomości posiadają, mieli sposobność udzielać ich dla powszechności, a pojedyńczy żeby z nich brali naukę; ma ono rozniecać światło w narodzie naszym. Obraliśmy dla niego nazwę Gwiazdka, ponieważ ma zaświecać ojczyźnie naszej i dla tego imię to za najstosowniejsze uważamy.
Otoż przychodzi zacni ziomkowie i rodacy! po pierwszy raz do was Gwiazdka i ogłasza się wam jako pismo naukowe i zabawne. Stosownie do tego niebędzie się ona wdawała do rzeczy politycznych, ale wybiera sobie za przedmiot, rzeczy które są podstawą oświaty i wyższego umysłowego życia. Kraj nasz bowiem jeszcze nisko stoji w wiedzach, naukach i umiejętnościach, a ponieważ nam od początków zaczynać potrzeba, to też w tym celu przyczyniać się ma Gwiazdka. Pytacie się więc, co wam ta Gwiazdka przynosić będzie?
Zawierać ona będzie różne pożyteczne wiadomości z historyi, z wiedzy przyrodzonych, opisy narodów i krajów, rozprawy obyczajowe, naukowe, przemysłowe, rzeczy rolnicze, gospodarskie i t. d., a ponieważ nauka ma oraz łączyć zabawę umysłową, umieszczać będzie też i rozmajte rzecz zabawne. – W tem określa nasza Gwiazdka osnowę swoją i spodziewa się, że równie od ziomków życzliwie powitaną będzie, jak ona szczerze orzeczonym potrzebom dogadzać pragnie.Gwiazdka Cieszyńska, pismo naukowe i zabawne.
Ner 1. - Cieszyn d. 1. Marca - R. 1851.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz